O firmie

Pomysł wyprodukowania materiału izolacyjnego z makulatury ma prawie 100 lat i narodził się w USA.

Wkrótce zyskał uznanie u sąsiadów w Kanadzie i w krajach skandynawskich. W tych regionach , gdzie zima jest rzeczywiście mroźna i długa , a lato krótkie i upalne celuloza mogła wykazać swoją przydatność jako skuteczny materiał izolacyjny. Technologia ta stawała się coraz bardziej znana na całym świecie, a na początku lat 80-tych , wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia o ochronie cieplnej budynków zagościła na budowach w Europie Zachodniej.

 

Wyczerpujące się zasoby węgla, coraz wyższe ceny ropy naftowej, znaczący wzrost cen energii, z drugiej zaś strony zanieczyszczenie środowiska naturalnego i wzrastająca ilość śmieci, spowodowały, pod koniec ubiegłego wieku w takich krajach jak Niemcy, kraje skandynawskie, Austria, Szwajcaria, Francja wzrost zainteresowania oszczędnością energii w szerokim zakresie, począwszy od dofinansowania technologii energooszczędnych, a skończywszy na projektach wprowadzających budownictwo energooszczędne, pasywne i ekologiczne.

Szczególny nacisk położono na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez ustawowe ograniczenie jego produkcji przez gospodarstwa domowe. Domy, do ogrzania których właściciele potrzebowali więcej energii cieplnej zostali zobligowani do polepszenia izolacyjności swoich budynków. Jednocześnie można było liczyć na dofinansowanie do każdego metra kwadratowego pod warunkiem, że izolacja została wykonana z materiałów pochodzących z recyclingu lub materiałów zdolnych do odrastania (korek, włókna lniane, słoma, trzcina, sizal).

Takim ekologicznym materiałem jest Thermocel, którego zastosowanie pozwala nie tylko uzyskiwać wymierne oszczędności energii w eksploatacji budynków, lecz także na etapie produkcji zachowuje relatywnie mniejsze zużycie energii niezbędnej do jego wytwarzania niż w przypadku innych rodzajów materiałów termoizolacyjnych. Surowcem , z którego produkuje się Thermocel jest materiał pochodzenia organicznego (celuloza), która w postaci makulatury poddawana jest ponownemu zagospodarowaniu. Pozbywając się śmieci, czyli makulatury, produkujemy pełnowartościowy produkt, a podczas tego procesu nie powstają uciążliwe dla otoczenia odpady takie jak ścieki, pyły i szkodliwe wyziewy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jest to produkt biologicznie czysty, który jest odporny na działanie destrukcyjnych czynników biologicznych takich jak: bakterie, pleśnie, grzyby, szkodniki drewna, insekty i gryzonie. Nie zawiera również cząsteczek włókien drażniących płuca, a więc nie stwarza zagrożenia w przypadku przedostania się do układu oddechowego. Nie stosuje się w nim lepiszczy (np. klejów zawierających formaldehyd) i innych substancji powodujących alergie lub reakcje chorobowe. Materiał jest również neutralny elektrostatycznie przez co nie przyciąga drobin kurzu i pyłu, które z natury są siedliskiem bakterii.

Proponując Thermocel dajemy naszym klientom do dyspozycji alternatywę jak najbardziej na czasie, która jest w stanie spełnić wymagania stawiane nowoczesnym izolacjom w budownictwie.

THERMOCEL
Solidna ochrona przed zimnem i upałami