Przykłady konstrukcji

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma przykładami konstrukcji poniżej. Materiały są możliwe do ściągnięcia po naciśnięciu "Pobierz materiały".
Pliki są spakowane ZIP-em, po obraniu należy je wypakować (np. za pomocą bezpłatnego 7-ZIP).

Całkowita izolacja dachu krokwiowego z zastosowaniem warstwy wentylacyjnej

Pobierz materiały

Drewniana konstrukcja z elewacją

Pobierz materiały

Budownictwo przemysłowe

Thermocel – materiał termoizolacyjny z włókien celulozowych jest umieszczany jako bezspoinowe ocieplenie konstrukcji z blachy falistej i trapezowej w dachach i ścianach (rys. l1). Duży współczynnik oporu dyfuzyjnego zewnętrznej strony konstrukcji warunkuje między innymi szczelne ułożenie po stronie wewnętrznej paroizolacji z wystarczająco wysoką wartością sd (DIN 4108, przestrzegać instrukcji producenta). Paroizolacja leży po stronie wewnętrznej. Uszczelnia ona konstrukcję w miejscach złączeń blachy i zapobiega wnikaniu wilgotnego powietrza w ocieplenie. Jeśli zostanie zaprojektowana dodatkowa warstwa wentylacyjna, to musi być zagwarantowane na brzegach wystarczające wentylowanie.

Pobierz materiały

Ocieplenie betonowego stropu międzykondygnacyjnego / stropodachu / strychu

Tradycyjne betonowe stropy można również ocieplić Thermocel-em. Konstrukcja wykończona drewnem tworzy ciepły i przyjemny klimat pomieszczenia. W stropodachu wentylowanym / strychu, który jest nieużytkowy, rezygnujemy z podłogi i ciągów komunikacyjnych i pozostawiamy luźno leżący materiał. Dzięki technice na- i wdmuchiwania Thermocel można umieścić w trudno dostępnych stropach między kondygnacyjnych, podłogach pływających, stropach z łukami i innych konstrukcjach. Materiał izolacyjny daje się wdmuchać w pola utworzone z legarów i podłogi. Mechaniczne sprzężenie desek i stropu zostanie zredukowane poprzez pływające ustawienie legarów. Między innymi legar może zostać ułożony na filcu. Papier budowlany służy jako izolacja przeciwwilgociowa. Jeśli strop znajduje się nad pomieszczeniem nieogrzewanym papier spełnia funkcję membrany paro przepuszczalnej. Należy to sprawdzić zgodnie z PN EN ISO 13 788.

Pobierz materiały

Ocieplenie ściany zewnętrznej a)

Zgodnie z Europejskim rozporządzeniem o ochronie cieplnej budynków przewidziano dla ścian zewnętrznych docieplanych istniejących budynków współczynnik U

Pobierz materiały

Ocieplenie ściany zewnętrznej b)

Jeśli przy ociepleniu ściany zewnętrznej domu budowanego w sposób klasyczny ma zostać zachowana elewacja (ochrona zabytków) to niewielkie właściwości izolacyjne zewnętrznej skorupy budynku muszą zostać zrekompensowane przez szczególnie wartościowe ocieplenie wewnętrzne. Straty ciepła, które zachodzą przez ściany wewnętrzne (mostki termiczne) można również ograniczyć (kołnierz).Wg statystyk ze względu za zawartość włókien celulozowych w filcu izolacyjnym oba wraz z izolacją wewnętrzną z Thermocel-u nadają się doskonale do tego (rys. ND2b). Bezspoinowe ocieplenie od wewnątrz, również nierównych ścian umożliwia nowoczesne i celowe ocieplenie i wykończenie pomieszczeń. Wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego zewnętrznie położonych murów powoduje, że przy ociepleniu od wewnątrz konieczne jest umieszczenie paroizolacji o wysokiej wartości sd (rachunek dyfuzji PN EN ISO 13 788).Paraizolacja musi być absolutnie szczelna przy wszystkich stykach i przejściach (uwzględnić wskazówki producenta, otwory po wdmuchiwaniu uszczelnić ponownie).

Pobierz materiały

Połać dachowa

Przy dachach o małym pochyleniu (mniej niż 20o) lub jeśli budowa dachu uwzględnia kosz dachowy, zaletą będzie wykonanie pokrycia z desek ten pod-dach tylko wtedy będzie uszczelniony przed wiatrem i wodą, gdy zostanie zastosowana wiatroizolacja. Ta dodatkowa warstwa musi wykazywać niewielką wartość sd (sd  0,02 m EN DIN 68800-2 membrana wysokoparoprzepuszczalna). Należy sprawdzić wystarczającą przepuszczalność pary wodnej przez warstwę dyfuzyjną (przeprowadzić wyliczenie na podstawie DIN 4108). Materiał musi być odporny na zjawiska meteorologiczne i musi odprowadzać wodę. Membrana wysoko paroprzepuszczalna służy również jako warstwa wentylacyjna i powinna przez nią przechodzić żadna instalacja. Wszelkie przejścia muszą zostać w sposób fachowy uszczelnione. Jeśli planowane jest wybudowanie wielu elementów sensowne będzie wykonanie dodatkowej warstwy dla instalacji. W niektórych przypadkach wystarczy wykonanie dodatkowego oszczędnościowego pokrycia z desek. Bezpośrednio na nim można potem umieścić materiał wykończeniowy ściany (uwzględnić wskazówki producenta).

Pobierz materiały

Rozbudowa dachu

Izolacja przestrzeni dachowej wg rys. ND1 umożliwia późniejszą rozbudowę dachu bez demontażu pokrycia dachowego. Wartości izolacji cieplnej spełniają przy tym wysokie wymagania przepisów (Europejskie rozporządzenie o ochronie cieplnej budynków). Równocześnie konstrukcja ta tworzy dla remontowanego domu możliwość odprowadzania skroplin z dodatkową warstwą wentylacyjną. Warstwa wentylacyjna (gr. ca 3 cm) zostaje utworzona przez listwy podtrzymujące i przez płytę pilśniową. Jeśli później ma być remontowane pokrycie, izolacja cieplna nie może zostać uszkodzona. Z tego powodu listwy podtrzymujące są zamocowane do krokwi. Listwę dystansową można zamocować bez wcześniejszego przymierzania. Służy ona do podtrzymania płyty pilśniowej przy wdmuchiwaniu materiału izolacyjnego i zapewnia jego wygięcie. Płyty muszą zachodzić jedna na drugą lub przy płytach na wpust i pióro muszą łączyć się (celem odprowadzenia skroplin). Deska wyrównująca umożliwia rozbudowę stolca dachowego do lica i zwiększa grubość izolacji. Przy wystarczającej grubości krokwi można zrezygnować z deski wyrównującej. Jeśli ma być zwiększona grubość warstwy izolacji, wystarczy nadbicie krokwi. Sposób wykonania wg ND1 zapewnia dyfuzję. Dlatego umieszczona od strony pomieszczenia membrana zapewnia wystarczającą ochronę przed ewentualnymi skroplinami (PN EN ISO 13 788). Membrana służy jednocześnie jako uszczelnienie (Europejskie Rozporządzenie o ochronie Cieplnej Budynków). Ważne: ten pod-dach odprowadzający wodę musi zostać przeprowadzony poza granicę domu.

Pobierz materiały

Stropy podwieszane

Celem zredukowania powierzchni przeznaczonej do ogrzania stosuje się często w starym budownictwie i halach stropy podwieszane. Jednak nie wystarcza to, aby zmniejszyć koszty ogrzewania. Pomocny będzie tutaj Thermocel wdmuchany na sufit podwieszony (rys. ND4). Ponieważ zmniejsza się jednocześnie przestrzeń, uzyskuje się przytulne, łatwe do ogrzania pomieszczenie. Przy montażu konstrukcji wiszących należy przestrzegać zaleceń producenta. Materiał izolacyjny może zostać nadmuchany niewielkim nakładem pracy na konstrukcję sufitu. Należy zwrócić przy tym uwagę na równomierne rozłożenie go na powierzchni. W halach, gdzie panuje duża wilgotność powietrza konieczne jest wykonanie warstwy wentylacyjnej sufitu podwieszanego.

Pobierz materiały

Zamknięty płaszcz izolacyjny

Konstrukcja na dachowa umożliwia w przypadku renowacji starych budynków wykonanie skutecznej izolacji cieplnej całego budynku. Za jednym zamachem można wykonać izolację ścian, dachu i stropu (rys. ND5). Równocześnie zostaną zachowane wszelkie proporcje i skomplikowane szczegóły konstrukcyjne. Struktura materiału i technika wykonania robót przy zastosowaniu Thermocel-u umożliwia optymalną izolację cieplną nieregularnych murów np. z kamienia. Wybór grubości warstwy ocieplenia jest niezależny od grubości krokwi. Wszystkie przestrzenie w stropie można wypełnić Thermocel-em. Membrana wysoko paroprzepuszczalna znajdująca się w dachu działa również uszczelniająco i zostaje przeprowadzona do stropu. A tutaj służy jako izolacja przeciwwilgociowa.

Pobierz materiały

THERMOCEL
Solidna ochrona przed zimnem i upałami