Włókna przemysłowe

Produktem wyjściowym do produkcji włókien przemysłowych są surowce wtórne lub czysta celuloza. Decyduje to o ich późniejszym zastosowaniu w produkcji np.:

  • chemii budowlanej (kleje, tynki, zaprawy)
  • elektrod spawalniczych
  • skóry ekologicznej
  • lekarstw i artykułów spożywczych

Włókna celulozowe znalazły również zastosowanie w wielu procesach produkcyjnych m.in. w filtracji w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Kolejnym polem do zastosowania włókien celulozowych jest budownictwo drogowe - umacnianie skarp i zagospodarowanie terenów przyfabrycznych oraz logistycznych. Szczególnie szeroko stosowane w hydrosiewie - metoda wysiewu traw polegająca na pokrywaniu powierzchni gleby mieszanką złożoną z mulczu celulozowego, wody, mieszanek traw, nawozów, biostymulantów. Mulcz zatrzymuje wilgoć oraz chroni przed przedostaniem się chwastów na powierzchnię. Gwarantuje równomierny i intensywny wzrost trawy.

 

THERMOCEL
Solidna ochrona przed zimnem i upałami