Zalety

Celuloza to jeden z najlepszych materiałów izolacyjnych na rynku. Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma kluczowymi argumentami przemawiający za oferowanym przez nas materiałem.

Dba o środowisko i zdrowie

Thermocel jest produkowany wyłącznie z neutralnych dla zdrowia surowców. Uznany środek impregnacji przeciwogniowej przyjazny dla środowiska naturalnego zabezpiecza rozwłóknioną makulaturę przed rozwojem grzybów i rozprzestrzenianiem ognia. Proces produkcji Thermocel-u uwzględnia fazę oczyszczania z kurzu, aby osiągnąć najkorzystniejszy współczynnik przewodzenia ciepła, a ekipom zajmującym się naszym produktem możliwie jak najbardziej uprzyjemnić pracę.

Kolejną zaletą THERMOCEL-u jest to, że produkcja tego materiału izolacyjnego pochłania ok. 1/10 energii potrzebnej do produkcji wełny mineralnej i 1/30 w przypadku poliuretanu.

To cieszy nie tylko nas jako producenta, lecz przede wszystkim nasze środowisko, a więc i następne pokolenia.

Zimą zapewnia zdrowe ciepło

Thermocel, dzięki współczynnikowi przewodzenia ciepła o wartości 0,0361 W/mK, gwarantuje skuteczną ochronę przed niskimi temperaturami w okresie, gdy na zewnątrz jest zimno. Dzięki umiarkowanym grubościom termoizolacji można osiągnąć zadowalające standardy energetyczne. Budowa włókien celulozowych oraz powietrze znajdujące się w przestrzeniach między nimi gwarantują wysoką skuteczność wdmuchanej lub natryskanej warstwy izolacyjnej z Thermocelu, która nie jest przewiewna, lecz uszczelnia, ale jednocześnie jest zdolna do dyfuzji.

Brak właściwej izolacji cieplnej (dach po prawej stronie) powoduje ogromne straty ciepła; ciepło ucieka przez strop powodując ogrzanie przestrzeni stropodachu, dachu i doprowadzając do topnienia śniegu (widoczne sople) oraz obciążenia dachu lodem. Dach po lewej stronie został ocieplony thermocelem.

Latem gwarantuje dobry klimat pomieszczeń

Celulozowy materiał izolacyjny Thermocel gwarantuje latem obniżenie temperatur w pomieszczeniach (zgodnie ze spostrzeżeniami użytkowników pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach i hal różnego przeznaczenia) o około 5 -6 ºC w stosunku do temperatur panujących przed wymianą termoizolacji.

Ze względu na kąt nachylenia względem słońca dach nagrzewa się dużo szybciej niż np. ściana. Do tego konstrukcja dachu jest lekka i zbudowaną z materiałów niezdolnych do pochłaniania lub odpierania wysokich temperatur. Temperatury pod pokryciem dachowym mogą osiągać latem do 80ºC, a powierzchnia dachu, narażona na działanie promieni słonecznych jest nieproporcjonalnie większa w stosunku do powierzchni pomieszczeń znajdujących się pod nim.

W tak niekorzystnych warunkach ujawniają się zalety materiału z celulozy Thermocel. Dzięki dużej pojemności cieplnej materiały celulozowe szczególnie nadają się do łagodzenia skutków długiego poddawania konstrukcji działaniu promieni słonecznych i to ich właściwości powodują, że wysokie temperatury nie docierają do wnętrza pomieszczenia. Oznacza to, że najwyższe temperatury panujące w południe, tzn. między godzinami 13 i 15 muszą zostać zatrzymane na zewnątrz budynku przez 11 godzin, czyli do godziny 23 i później. W tym czasie temperatura zewnętrzna spada i nagromadzone ciepło może zostać oddane na zewnątrz. W przypadku dachów i stropów ocieplonych tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi wysokie temperatury przenikają do wnętrza pomieszczeń już po 7 godzinach, a wtedy temperatury na zewnątrz ciągle jeszcze są wysokie.

Poniższy wykres obrazuje tzw. przesunięcie faz , czyli zjawiska wnikania ciepła do pomieszczeń w przypadku budynków ocieplonych włóknami celulozowymi i włóknami mineralnymi.

Badania wykazują, że materiały izolacyjne z naturalnych surowców, zdolnych do odrastania i rośnięcia, jak np. drewno (celuloza), wełna, bawełna mają dwukrotnie większą pojemność cieplną niż tradycyjne materiały termoizolacyjne i utrzymują stałe temperatury w pomieszczeniach.

Chroni w wypadku pożaru

Thermocel chroni na wypadek pożaru, dzięki sprawdzonemu, niepowodującemu podrażnień m.in. skóry i dróg oddechowych, ani alergii, środkowi impregnacji przeciwogniowej.

Thermocel nadmuchany na sucho uzyskał klasyfikację B-s1-d0.

Tym samym Thermocel jest wyrobem trudno zapalnym, niekapiącym i nieodpadającym pod wpływem ognia, a podczas działania ognia temperatura w warstwie termoizolacyjnej nie przekracza 95 ºC.

Klasyfikacja ta odnosi się do Thermocelu mocowanego do podłoży o klasie reakcji A1 oraz wszystkich metalowych podkładów o temperaturze topnienia równej 1000ºC lub większej niezależnie od grubości i gęstości.

Zastosowany w ścianach działowych , wykonanych z płyt gipsowo włóknowych uzyskał wynik E60/EI60/EW60, a w drewnianych konstrukcjach nośnych uzyskał klasyfikację REI30.

 

Chroni państwa dom przed szkodami budowlanymi

Celulozowy materiał izolacyjny Thermocel dzięki zastosowanemu impregnatowi stanowi ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów. Ponieważ sam materiał zbudowany jest z celulozy (jak drewno), jest higroskopijny i zdolny do dyfuzji, czyli pochłania i oddaje wilgoć w sprzyjających temu warunkach.

Wilgoć w postaci pary wodnej znajduje się w każdym elemencie budowli, ponieważ niemożliwe jest jej całkowite uszczelnienie. Na skutek zjawiska dyfuzji para wodna dostaje się do ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, stropów, połaci dachowych, stropodachów. Na skutek różnic temperatur w odpowiednich warunkach dochodzi do skroplenia pary wodnej. Powstała w ten sposób woda kondensacyjna wnika we wszystkie elementy budynku. Jeśli do ocieplenia zostały wykorzystane materiały termoizolacyjne, które same muszą być chronione odpowiednimi foliami przed wilgocią, to one same ulegają zawilgoceniu i jeśli nie są higroskopijne (np. szkło, kamień, tworzywa sztuczne) zatrzymują powstałą w ten sposób wilgoć w sobie. Zawilgocenie wnętrza przegrody i stale dopływające ciepło wytwarzane w budynku przez np. przebywających tam ludzi powoduje rozwój grzybów i pleśni już po około 24 godzinach. Rozwój grzybów i pleśni wewnątrz przegrody jest dla człowieka niewidoczny. Reakcja alergiczna następuje dopiero wtedy, gdy grzybnie przy braku dostatecznej wentylacji i dużej ilości CO2 rozrosną się i wytworzą zarodniki, niewidoczne dla człowieka , ale znajdujące się w powietrzu.

Ta sama wilgoć powoduje szybko postępujące niszczenie elementów budynku. Opisana powyżej sytuacja jest wadą budowlaną spowodowaną stosowaniem rozwiązań umożliwiających kondensację pary wodnej, co prowadzi do zagrzybienia budynków oraz może wywołać u mieszkańców złe samopoczucie i groźne choroby. Z uwagi na surowiec, z którego został wykonany Thermocel, reguluje on wilgotność w pomieszczeniach, co prowadzi nawet do częściowego osuszenia zawilgoconych powierzchni.

Jak pokazują statystyki europejskie i amerykańskie budynki izolowane celulozą są odporne na zawilgocenie, a tym samym na rozwój grzybów pleśniowych i domowych. Dzięki impregnatowi oraz właściwościom włókien celulozowych Thermocel zabezpiecza przed korozją biologiczną elementy budynków dbając o zdrowe powietrze w budynkach (Badanie odporności na grzyby ITB NS-590/A/05).

W warunkach zimowych przy stałych temperaturach ujemnych zawilgocone materiały izolacyjne stanowią dodatkowe obciążenie dla konstrukcji szczególnie dachu, ze względu na zwiększenie swojego ciężaru (zgromadzona wilgoć pod wpływem ujemnych temperatur zamienia się w lód).

Dlatego tak jak w przypadku letniej ochrony budynków przed nadmiernie wysokimi temperaturami rolę taką powinien spełniać materiał izolacyjny, tak i w przypadku ogólnie obecnej wilgoci w użytkowanych budynkach materiały budowlane powinny zapobiegać powstawaniu wody kondensacyjnej.

W czasach, gdy do budowy używano wyłącznie naturalnych surowców, a nie energetycznie i technologicznie wysoko przetworzonych materiałów, nie istniał problem wody kondensacyjnej, ponieważ radzono sobie z nim w sposób nieobciążający zdrowia człowieka. Nie uszczelniano budynków, by zatrzymać w nich ciepło, ponieważ konieczne byłoby wtedy wentylowanie ich, co prowadzi do wychłodzenia pomieszczeń.

Aby pozbyć się problemu występującej wody kondensacyjnej w halach (wody kapiącej z dachu wykonanego z blachy) gdzie temperatury zimą nie przekraczały +15ºC, natryskana została warstwa grubości 5 cm, co pozwoliło na uniknięcie tego problemu w przyszłości.

Troszczy się o przyjemną ciszę

Dobre właściwości dźwiękochłonne, jak również sposób montażu zatrzymują głośne dźwięki poza pomieszczeniami i budynkiem.

 

Zalety techniczne

Całkowite i bezspoinowe wypełnienie przestrzeni (tam, gdzie dojdzie powietrze dojdzie i materiał), eliminuje mostki termiczne. Materiał pracuje razem z konstrukcją i budynkiem tzn. nie powstają pęknięcia w materiale podczas wysychania krokwi i osiadania budynku. Niewątpliwym plusem jest również szybkie tempo wykonania robót (około 300-400m w ciągu jednego dnia pracy).

 

Montaż bez strat technologicznych

Przy wbudowywaniu Thermocelu nie powstają odpady, jak przy matach, które trzeba często docinać na wymiar, aby przestrzenie były całkowicie wypełnione.

Izolacja na kilka pokoleń

Żywotność naszych materiałów bez zmiany deklarowanych parametrów wynosi, zgodnie z Aprobatą Europejską, około 50 lat.

THERMOCEL
Solidna ochrona przed zimnem i upałami